תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

אנא קראו בעיון את כל התנאים. היכל התרבות בית העם רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.
הצהרת פרטיות
היכל התרבות בית העם ירושלים מייחס חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי האתר. מטרתה של הצהרה זו להסביר את המדיניות כדי לשמור על פרטיות המשתמש, ולהגדיר כיצד נשמר המידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר. הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי היכל התרבות בית העם כל טענות בקשר עמה.
איסוף מידע
היכל התרבות בית העם ירושלים אוסף מידע גם במהלך השימוש של המשתמש בשירותי האתר, לרבות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש. בהסכמתך למדיניות הפרטיות, הנך מביע את הסכמתך לאיסוף מידע במהלך השימוש כאמור לעיל ומידע סטטיסטי.
מאגר המידע ואבטחת מידע
על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. ואולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם לרשימת התפוצה של היכל התרבות בית העם, מבלי למסור מידע זה. (המידע שאתם מזינים בזמן השימוש באתר שלנו; מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם. או כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו). במידה ואתם מבקשים לחשוף בפנינו פרטים אישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע הזמנה, כאמור, יישמרו במאגר המידע של היכל התרבות בית העם ירושלים. אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, נציג ביטוח, יועצים מקצועיים, סוכנים, ספקים, או קבלני משנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
האתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש (להלן - "המערכות"). המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. עם זאת, נוכח ההתפתחות הטכנולוגית כיום, אין לייחס למערכות ביטחון מוחלט, מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך האתר לא יהיה אחראי כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע אישי של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית אשר אינם בשליטת האתר.
שימוש במידע
השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על-פי תנאי מדיניות זו, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:
ביצוע הזמנות ורכישת מנויים, או כרטיסים להצגות, הופעות, מופעים, סרטים ושאר אירועים המתקיימים בהיכל התרבות בית העם, כפי שיפורסם מפעם לפעם בפרסומי ההיכל באתר ובנכסים הדיגיטליים של היכל התרבות בית העם ירושלים.
משלוח מידע ופרסומים בנוגע להיכל התרבות בית העם לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע, בכל עת, בפנייה בדוא"ל כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו. יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.
מסירת מידע
היכל התרבות בית העם מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על-ידי המשתמש וכן במקרים הבאים:
במקרה שהדבר נדרש לצורך ו/או במסגרת בקשה שהעלה המשתמש.
במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה. או במקרה שהיכל התרבות בית העם ירושלים יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.
סמכות שיפוט
על השימוש באתר והשירותים הניתנים בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע ממדיניות השימוש והפרטיות של האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים. 
אחריות המשתמש
המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה באתר, לרבות צד שלישי.
זמינות האתר
היכל התרבות בית העם ירושלים, מתחייב לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת, לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.
קנין רוחני וזכויות יוצרים
האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של היכל התרבות בית העם ירושלים, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע"י היכל התרבות בית העם ירושלים.

משתמש אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר פורסם באתר היכל התרבות בית העם ירושלים.

גלישה יעילה ומהנה לכולם.

מערכת למכירת כרטיסים